1.png

EL NÈCTAR

Hi ha productes que capten la nostra atenció, que ens atrauen, que ens satisfan. Fan que la vida sigui més fàcil, més còmoda, més bella, millor. Són el nèctar de què ens nodrim.

Cerquem i seleccionem aquests productes basant-nos en tres valors:

FUNCIONALITAT

Ens agraden els productes que han estat dissenyats amb cura fins al més mínim detall, i que cerquen l’excel·lència acomplint la seva funció.

ESTÈTICA

Ens agraden els productes que ens ajuden a mantenir el nostre món lluny de ser una impenetrable confusió de formes, colors i sorolls.

SOSTENIBILITAT

Ens agraden els productes que satisfan les nostres necessitats sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves.

 
2.png

L'INDIVIDU

Els valors conformen la nostra identitat, el nostre caràcter. Donen lloc al conjunt de necessitats, desitjos, expectatives i impulsos en què es basa el nostre estil de vida. Som allò que pensem, som allò que sentim, som allò que fem.

Les decisions que prenem, les nostres accions, la nostra inacció, com pensem i vivim, ens diferencien de la resta, a la vegada que ens hi assimilen. La personalitat esdevé l’expressió de la llibertat individual, de la unicitat de la persona, al mateix temps que serveix de vincle amb la comunitat.

Creiem que és possible un equilibri entre la llibertat individual i el bé comú, i treballem per satisfer l’individu en el si de la comunitat.

 
3.png

L'EIXAM

Som una comunitat, un conjunt d’individus amb un objectiu comú: la voluntat de viure i desenvolupar-nos d’acord amb els nostres valors, enriquint les nostres vides sense empobrir les dels altres ni el nostre entorn.

Som un eixam, i aquest és el significat de la paraula mure en japonès. Volem crear la nostra colònia i dedicar-nos a la nostra funció: cercar el nèctar i apropar-lo a la comunitat, difonent els nostres valors.

Som cercadors de nèctar. Som pol·linitzadors.